top of page

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez serwis "stop-stalking.pl", którego administratorem danych jest Adam Straszewicz.

 1. Rodzaje Danych Osobowych

  Serwis "stop-stalking.pl" gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

  • Dane kontaktowe: adres e-mail podany przez użytkownika w celu kontaktu z administratorem.

 2. Cel i Sposób Przetwarzania Danych

  Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikami w sprawach związanych z działalnością serwisu.

 3. Podstawy Prawne Przetwarzania Danych

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub w celu wykonania umowy, której jesteś stroną.

 4. Ochrona Danych Osobowych

  Administracja serwisu "stop-stalking.pl" podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

 5. Prawa Użytkowników

  Użytkownicy mają prawo dostępu, poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych. Mogą także w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Kontakt z Administratorem

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji praw przysługujących użytkownikom, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info.stalking@proton.me.

 7. Zmiany w Polityce Prywatności

  Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w wyniku aktualizacji lub dostosowania do nowych przepisów. Aktualna wersja zawsze będzie dostępna na stronie serwisu "stop-stalking.pl".

 

Data ostatniej aktualizacji: 8.09.2023

bottom of page