top of page

Opiniowanie

Na zlecenie sądów, prokuratur i policji, a także na prośbę kancelarii prawnych sporządzam opinie psychologiczne.

W zakresie wykonywanych prac znajdują się:

  • pomoc w określeniu, czy doszło do przestępstwa ściganego z art. 190a kk.

  • analiza potencjalnego przebiegu nękania

  • ocena ryzyka wystąpienia przemocy w sprawach związanych ze stalkingiem

  • ocena uporczywości i długotrwałości nękania

  • ocena treści pisanych, w tym gróźb, listów miłosnych, podań i petycji oraz listów pożegnalnych pod kątem m.in. wiarygodności, autentyczności, zagrożeń, jakie mogą nieść ze sobą oraz intencji autora tekstu

  • ocena treści anonimowych, w tym gróźb, pod kątem wskazania autora treści tekstu

bottom of page