top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAdmin

Stalking i mobbing - czym się różnią

Zaktualizowano: 13 wrz 2023

Rozróżnienie między stalkingiem a mobbingiem jest bardzo ważne, ponieważ są to odrębne formy zachowań agresywnych, a zrozumienie tych różnic ma kluczowe znaczenie dla skutecznej interwencji i wsparcia ofiar. Stalking i mobbing mają ze sobą wiele wspólnego, ale wymagają innych form działania.


Stalking


Stalking to działanie polegające na uporczywym i niepożądanym prześladowaniu i nękaniu innej osoby. Stalker może dążyć do kontroli nad ofiarą, naruszając jej prywatność i powodując dezorientację lub strach. Stalking może mieć różne formy, takie jak niewłaściwa komunikacja, obserwacja, śledzenie lub wysyłanie groźnych wiadomości. Jest to działanie często motywowane obsesyjnymi emocjami lub chęcią władzy nad ofiarą.


Mobbing


Mobbing to systematyczne i długotrwałe nękanie lub prześladowanie jednej osoby przez grupę lub jednostkę. Mobbing występuje najczęściej w miejscu pracy lub w środowisku szkolnym, gdzie jedna osoba lub grupa dąży do zastraszenia, poniżenia lub wykluczenia ofiary. Zachowania mobbingowe mogą obejmować szykanowanie, obrażanie, plotki czy wykluczanie z działań grupowych. Mobbing ma na celu wywarcie presji i kontroli nad ofiarą poprzez zastraszenie lub marginalizację.Zastraszanie w miejscu pracy
fot. Freepik


Podstawową różnicą między stalkingiem a mobbingiem jest to, że stalking skupia się na indywidualnej osobie (ofiara vs. stalker), podczas gdy mobbing to działania grupowe lub jednostkowe wymierzone w inną osobę lub grupę osób. Oba zjawiska mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne ofiar, ale różnią się kontekstem i charakterystyką zachowań. Przyjrzyjmy się temu:


Osoby docelowe: Stalking zazwyczaj polega na tym, że jedna osoba lub mała grupa osób kieruje agresję wobec konkretnej osoby. W przeciwieństwie do tego, mobbing dotyczy grupy ludzi, która wspólnie atakuje jedną osobę. Rozróżnienie to pomaga zrozumieć dynamikę zachodzącą między nimi.


Kontekst: Mobbing jest zwykle kojarzony z miejscem pracy lub szkołą, gdzie grupa ludzi może systematycznie dokonywać przemocy psychicznej. Z kolei stalking może mieć miejsce w różnych kontekstach, w tym w relacjach osobistych, dlatego istotne jest dokładne ocenienie kontekstu.


Skutki prawne: Stalking może mieć konsekwencje prawne, ponieważ często wiąże się z przestępczymi zachowaniami, takimi jak nękanie, groźby czy naruszenie prywatności. Mobbing również może mieć konsekwencje prawne, zwłaszcza w przypadku mobbingu w miejscu pracy. Precyzyjne rozpoznanie pozwala podjąć odpowiednie środki prawne.


Interwencja i wsparcie: Rozróżnianie między stalkingiem a mobbingiem pozwala na dostosowanie interwencji i systemów wsparcia. Ofiary stalkingu mogą wymagać środków bezpieczeństwa i nakazów sądowych, podczas gdy osoby doświadczające mobbingu mogą skorzystać z interwencji w miejscu pracy lub w szkole oraz wsparcia psychologicznego.


Wpływ psychologiczny: Zarówno stalking, jak i mobbing mogą mieć poważne skutki psychologiczne dla ofiar. Jednak zrozumienie specyficznych mechanizmów i motywacji za każdym z tych zachowań pozwala odpowiednim specjalistom zapewnić dedykowaną terapię i wsparcie.69 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page